Matrona

Published on 14:43, 05/14,2015

 

Otmenog stasa,

I reči

Sabijenih u samo jednu misao

Gledala je nemo

Ukočenog pogleda

Usmerenog ka horizontu

 

U daljini je

Lebdela

Senka 

Grlila je

Bestelesnim dodirom 

Omeđenih praznina

 

U blesku svetlosti

Beskonačno duge noći 

Ophrvana čežnjom

Stajala je postojano

Poput monumentalnih

Paganskih kipova