Livada

Published on 23:46, 01/30,2017


Velika je livada i mirišljava trava
sa zlatnim bokorima ljutića
vidi se
grupa konja i ponija u galopu
čuje
udaljeno zujanje kružnog puta
bez daška vetra i
daha glasa
reka i
na reci trka jedrilica u napetoj tišini
udubljeni u razgovor
mlada seljanka - snajka
uzima moj ljubičasti stolnjak
za posluživanje buđavog
sira
ja hvatam tvoj pogled
 
nasmešili smo se jedno drugom 
 
 
 
 


Srce

Published on 20:53, 01/29,2017

 

Kist klizi po papiru, po belom nanosi mastiljavo crveno, razliva se sveprožimanjem, teče sipko kao transfuzija krvi, kao talasaste imenice koje označavaju čistotu.

Svoje srce nosim kao krunu. 
 


Greška u našim zvezdama

Published on 21:11, 01/28,2017

 

 

Život je knjiga u kojoj je sreća ispisana sitnim slovima. Ta je knjiga prepuna izmišljenih priča. Nikome ne bi koristio pokušaj otkrivanja da li se u svim tim pričama kriju činjenice.

Takvi pokušaji štetili bi ne samo mašti već i samoj važnosti izmišljenih priča.

 


Zapis o Mašti 2

Published on 12:29, 01/25,2017

 

Dugo nisam maštala i osećam se kao da sam izgubila jednu, onu najvažniju, sebe.