Zapis 23

Published on 20:36, 05/19,2016


 

Rekao je.

Neko je izrekao

Da se zarekao

...

A onda se odrekao

 

***

Dopustili su da zavlada šutnja.

***

 

Prorekao.

Prorekao kao prokockao.

 


Luka snova

Published on 15:12, 05/08,2016


Noć je došla i sa sobom donela Mesec. On se spustio na vodu ogledajući se u njenim dubinama. Voda je svetlucala kroz duge stabljike svetlozelene trske, dajući mu znak da priđe. On se svuče kroz trsku i polegnu kao malo dete a ona ga celog obgrli.

Na obali je bio privezan čamac smešten usred trske u svojoj uvali iznad koje su johe i vrbe stvarale zeleni svod.  Nit koja je držala čamac bila je omotana oko stabla jednog retkog drveta. Bilo je to neobično skrovište koje se nije moglo otkriti ni sa reke ni sa obale.

 

Na putu  ka snovima postoji jedan čamac privezan za obalu koji čeka nas, samo nas bez posade, koji nas zove da ga pronađemo i kaže: uđi u svoje snove.

Pusta magična svetlost vodi nas tamo gde do sada nikada nismo bili . Neko je već spremio dekor, a čamac nas sam vodi pripremljenim tragovima koji neće dozvoliti da zalutamo.

 

Treba samo da krenemo ...