Mehanizmi seksualnosti

Published on 07/22,2015


Muškarac svoj odnos prema ženama zasniva na mehanizmu pristupa, a žena prema muškarcima na mehanizmu filtriranja.
Šta to znači?
To znači da muškarac koji napravi pristup što većem broju žena, smatra se uspešnim, posebno računajući da su to žene sa tzv. "gustim" filterima do kojih pristup nije lak. Sa druge strane, žene dopuštaju pristup samo onim muškarcima koji ne "propoadnu" kroz više ili manje gusto sito filtera. Zato za žene važi obrnut princip, manje je bolje ili više :-)
To govori da muškarci razmišljaju linearno, postave cilj i tome teže, ali kad ga ostvare kreću ka novom cilju ... Žene pak, razmišljaju dublje, one razmatraju sve moguće, ali i nemoguće varijante situacije, pre nego što muškarca propuste ili zadrže ...
Stoga su žene sa manje muškaraca u dugim vezama cenjenije od onih koje su ih izmenjale puno, jer se smatra da imaju dobre filtere, odnosno jasne kriterijume, a pri tome ne mora da znači da su istovremeno odabrani muškarci i "dobri" po nečijem kriterijumu. :-) 
To su mehanizmi koje nisu napustila ni najrazvijenija niti najsavremenija društva.


Trackback URL

http://www.blog.rs/trackback.php?id=256579

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me

One Response to Mehanizmi seksualnosti 1. Visit svemirputnik

  Mudro zboriš... 2. Visit Nikoleta

  @svemirputnik
  Hvala ti ;) 3. Visit Janakis

  Nekako ne mogu da razmišljam o ženama ili o muškarcima (o ljudima) nikako drugačije nego kao o veoma heterogenim grupama.
  Naravno, mogu itekako da govorim (opletem po) o ženama ali tada ne razmišljam, i sve što tako, sa velikim zadovoljstvom, izbrbljam ne drži vodu. 4. Visit Nikoleta

  @Janakis
  Možda sam nespretno napravila zabunu, pa da razjasnim da nisam time htela reći sa su svi muškarci ili sve žene međusobno isti, već da su mehanizmi pristupa i filtriranja drugačiji, odnosno imaju principijelno drugačiji odnos ... a razlikujem ja muškarce od muškaraca još kako, ali o tim razlikama do mikro nivoa i filigranskom premeravanju osobina, nijansiranju katraktera ... još nisam pisala. :-)
  Ili da kažem nešto više o svojim filterima ;)